Chính sách và chất lượng


1. Cam kết của lãnh đạo

 • Ban lãnh đạo cam kết xây dựng, thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý chất lượng cụ thể:
 • Xác định các nhu cầu và mong đợi của khách hàng, trên cơ sở đó xây dựng Chính sách Chất lượng và các Mục tiêu Chất lượng.
 • Xây dựng chính sách chất lượng và phổ biến đến mọi nhân viên trong hệ thống.
 • Áp dụng, duy trì và luôn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
 • Luôn lắng nghe, tôn trọng các yêu cầu và ý kiến của khách hàng; giải quyết kịp thời và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.
 • Từng bước cải tiến công nghệ, dịch vụ khách hàng và sự phát triển của Công ty.
 • Xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu chất lượng.
 • Xem xét và đánh giá các kết quả thực hiện thông qua việc phân tích dữ liệu từ đó đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao tính hiệu lực của hệ thống.

Đảm bảo khách hàng luôn nhận được sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tối ưu nhất thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý

2. Hướng vào khách hàng

 • Công ty cam kết đáp ứng tốt tất cả các yêu cầu và mong đợi hợp lý của khách hàng
 • Đảm bảo khách hàng sẽ được quan tâm và chú trọng đặc biệt nhằm nâng cao sự hài lòng và thỏa mãn của khách hàng.

3. Chính sách chất lượng

 • Thỏa mãn cao nhất các yêu cầu hợp lý của khách hàng
 • Công ty phấn đấu để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu hợp lý của khách hàng. Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
 • Để luôn đạt được chất lượng tốt và ổn định, Công ty cam kết thực hiện những nguyên tắc sau:
 • Tìm hiểu kỹ về các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
 • Thường xuyên phổ biến cho CBNV để mọi người luôn hiểu rằng: Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển và sự hưng thịnh của Công ty. Mọi cán bộ, công nhân, nhân viên phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 • Thực hiện đổi mới thường xuyên công tác quản lý, duy trì hiệu lực Hệ thống Quản lý chất lượng với sự tham gia của toàn bộ bộ máy và từng CBNV của Công ty.
 • Tuân thủ nghiêm túc các quy định về chất lượng của cơ quan quản lý Nhà nước và các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân.
 • Chính sách chất lượng nêu trên đi kèm với các tuyên bố về an toàn lao động và bảo vệ môi trường phù hợp với luật định.
 • Chính sách chất lượng tại ONEXT VIET NAM được thấu hiểu, duy trì và thực hiện ở mọi cấp trong công ty

ONEXT VIET NAM


Tin liên quan

Thông báo