Lịch sử hình thành


Sau nhiều năm làm kinh doanh và tích lũy kinh nghiệm và đặt quan hệ với ONEXT GLOBAL, Ban lãnh đạo công ty đã tập hợp lại và quyết định khai sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOLOGY ONEXT VIETNAM GROUP vào cuối năm 2015

ONEXT VIET NAM


Tin liên quan

Thông báo